REKLAM

Beşiktaş'tan Fikret Orman'a dava!

10

Beşiktaş Kulübü, eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a dava açtı. Ajansspor yazarı ve Radyospor programcısı Atilla Türker, açılan ilk dava ve iddialarla ilgili belgelere ulaştı.

Beşiktaş'tan Fikret Orman'a dava!

Elimde bir belge var.
Nedir bu belge?
Beşiktaş Kulübü'nün, Beşiktaş Kulübü Eski Başkanı Fikret Orman hakkında açtığı tazminat davası dilekçesi...
Evet... Beşiktaş Kulübü, Beşiktaş Kulübü Eski Başkanı hakkında tazminat davası başvurusunda bulundu.
Gerekçe ne mi? Fikret Orman'ın, Beşiktaş'a ağır kusur ile zarar vermesi...
 
Peki, Fikret Orman'dan talep edilen tazminatın miktarı nedir? 7 milyon 384 bin 955 lira.
Belirteyim... Bu 7 milyon 384 bin 955 lira, şu an için talep edilen miktar.
Bu miktar yarınlarda artabilir.
Zaten dava dilekçesinde "Yargılama neticesinde belirlenecek miktara yönelik haklarımız saklı kalmak üzere" ifadesi var.

Şu hususu da önemle kaydedeyim... Beşiktaş Kulübü'nün, Fikret Orman hakkında şu aşamada açtığı ilk dava bu...
Edindiğim bilgi çerçevesinde söylüyorum... Beşiktaş Kulübü, yarınlarda pek çok nedenden dolayı Fikret Orman hakkında çok yüklü miktarlarda tazminat davası açacak.
Mevzu her geçen gün büyüyecek.
Yani bu bir başlangıç...
Bu dava dilekçesinin tarihi 22 Haziran 2022...
Fikret Orman'dan şu aşamada istenilen 7 milyon 384 bin liralık tazminatın içeriği ve miktarı elbette ki çok önemli.
Fakat asıl önemlisi ne, biliyor musunuz?
Dava dilekçesinde Fikret Orman'a yönelik iddialar...
Öyle iddialar var ki, çok vahim...
Örnek mi?
Aynen şu: "Fikret Orman döneminde Beşiktaş adına değişik tarihlerde yüklü miktarlarda faturalar kesilmiş ama ortada ürün veya hizmet yok."
Yine dava dilekçesinde "Fikret Orman görevini kötüye kullandı ve Beşiktaş Kulübü'nü ağır maddi zarara uğrattı" iddiası var.
Ayrıca... "Fikret Orman sadakat ve özen yükümlülüğünü ihlal etmiştir" ifadesi var.
Bu dava dilekçesinin ilgili bölümlerini bu yazının en altında görebilirsiniz.

- KPMG RAPORUNDA AÇIK AÇIK YAZIYOR -

Malumunuz, 20 Ekim 2019 tarihinde yapılan Beşiktaş Genel Kurulu'nda yönetime gelen Ahmet Nur Çebi ve ekibi, son 10 yıllık tablonun kapsamlı bir şekilde incelenmesi için KPMG adlı bağımsız bir denetim şirketi ile sözleşme imzaladı.
KPMG de iki yıllık sıkı bir incelemenin sonucu 20 Aralık 2021 tarihli özel kapsamlı bir inceleme raporu düzenledi.
İşte bu raporda her şey yazılı...
KPMG, 2009 ile 2019 yılları arasındaki döneme ait incelemede 102 milyon 200 bin 434 Euro tutarında istisnai durum tespit edildiğini Beşiktaş Kulübü'ne bildirdi.
Tabii KPMG'nin bu "istisnai durum" ifadesi, çok uygun bir dille yapılan bir ifade idi.
Takdir edersiniz ki, bu iki sözcüğün gerçek manası çok vahim...
Miktara da bakar mısınız, 102 milyon 200 bin 434 Euro...
Neredeyse 2 milyar liraya yakın...
Beşiktaş Kulübü'nün mevcut borcunun çok önemli bir bölümü...
Bu 102 milyon 200 bin 434 Euro nereye gitti, kimlere gitti, nasıl gitti, niye gitti, KPMG'nin raporunda tek tek yazıyor.
Ahmet Nur Çebi ve ekibi de bu çerçevede düğmeye bastı.

- 23 MİLYON LİRADAN 40 MİLYON LİRAYA ÇIKTI -

Peki, KPMG'nin raporu doğrultusunda dava dilekçesinde ne gibi iddialara yer verildi? 
Hemen bir girizgah yapayım.
Vodafone Park Arena Projesi kapsamında Beşiktaş İnşaat A.Ş. ile Beş S Emek Şirketi arasında 24 Haziran 2014 tarihli "Elektrik ve Mekanik İşleri Sözleşmesi" akdedildi.
Bu sözleşme Beşiktaş İnşaat A.Ş. adına dönemin Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Orman tarafından münferiden imzalandı.
İddia o dur ki...
Sözleşmenin imzalandığı tarihten bu yana, sözleşmeden doğan borçlar katlanarak arttı, edimsel dengeler Beşiktaş İnşaat A.Ş. aleyhine değişmeye başladı. Akdedilen sözleşme bedeli 23 milyon 150 bin lira iken, günümüze kadar devam eden süreçte dava dışı Beş S Emek'e sözleşmeden kaynaklanan borçlar kapsamında ödenen tutar yaklaşık 40 milyon lirayı buldu.
Dava dilekçesinde, KPMG'nin şu tespitlerine de yer verildi:

Beş S Emek'e sözleşme ve protokoller gereği yapılacak ödemelerin vaktinde yapılmadığı..."
Art arda düzenlenen protokoller ile ödenmeyen borçlar için yakın vadeli ve yüksek meblağlı çekler düzenlendiği ve durumun sıkça yinelendiği...
Bu nedenle ödenecek bedel üzerine ek olarak farklı tarihlerde farklı bedeller üzerinden vade farkı yansıtıldığı... (4 milyon 10 bin 188 lira + KDV)
Geç yapılan/yapılmayan ödemeler için başlatılan icra takipleri gereği ödenen masraf, vekalet ücreti vb. harcamaların Beşiktaş İnşaat A.Ş. aleyhine ek maddi yükümlülük/zarar oluşturduğu...
 
- DEĞİŞİK TARİHLERDE YÜKLÜ MEBLAĞLARDA FATURALAR KESİLMİŞ AMA ORTADA ÜRÜN VEYA HİZMET YOK -

Yine KPMG'nin raporu doğrultusunda dava dilekçesinde ne gibi iddialar var?
Aktarıyorum:
"Beş S Emek tarafından Beşiktaş İnşaat A.Ş.'ye değişik tarihlerde yüklü meblağlarda (toplam 736 bin 975 lira - 211 bin 815 Euro) fatura kesilmiş fakat fatura konusu ürün veya hizmetlerin sağlandığına dair Beşiktaş İnşaat A.Ş. bünyesinde bir belgeye rastlanmamıştır."
Düşünebiliyor musunuz, Beşiktaş adına değişik tarihlerde yüklü meblağlarda faturalar kesilmiş ama ortada ürün ya da hizmetin sağlandığına dair belge yok.

- FİKRET ORMAN GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANDI VE BEŞİKTAŞ KULÜBÜ'NÜ AĞIR MADDİ ZARARA UĞRATTI -

KPMG raporu doğrultusunda dava dilekçesine devam ediyorum.
"Vekalet görevlerini kötüye kullanarak sadakat ve özen yükümlülüklerine aykırı hareket eden davalı Beşiktaş İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı (Fikret Orman), mezkûr dönemlerde tek başına gerçekleştirdiği bir takım eylem ve işlemlerle Beşiktaş İnşaat A.Ş.'yi ve dolayısıyla Beşiktaş İnşaat A.Ş.'nin paydaşı sıfatını haiz Dernek'i (Beşiktaş Kulübü) ağır maddi zarara uğratmıştır ve bu zarardan bizzat sorumludur. İşbu maddi zararın Beşiktaş İnşaat A.Ş.'ye ödenecek tazminat ile giderilmesi gerekmektedir.
Dava dilekçesinin ilerleyen bölümlerinde yine KPMG raporu doğrultusunda çok çarpıcı ifadeler bulunuyor.
Beşiktaş İnşaat A.Ş. ile Beş S Emek Şirketi arasına imzalanan protokoller çerçevesinde Fikret Orman'a yönelik yine müthiş bir iddia yer alıyor.
İşte, dava dilekçesinin 39. maddesi aynen şöyle:
"Beş S Emek tarafından Beşiktaş İnşaat A.Ş.'ye aşağıda belirtilen tarih ve tutarlarda fatura kesilmiş, fakat fatura konusu ürün veya hizmetlerin sağlandığına dair Beşiktaş İnşaat A.Ş. bünyesinde bir belgeye rastlanmamıştır. Diğer bir deyişle, taraflar arasında akdedilen sözleşme kapsamında olmayan bu hizmet karşılığı ödemeler, sözleşme konusu borçlardan mahsup edilmemiş, karşılığında alınan hizmetler belirlenememiştir. Toplam miktar 736 bin 975 lira-211 bin 815 Euro...)
"FİKRET ORMAN SADAKAT VE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ İHLAL ETMİŞTİR"
Dava dilekçesinin 8. sayfasında ise Fikret Orman'la ilgili olarak "Sadakat ve özen yükümlülüğü ihlal edilmiştir" başlığı altında şu iddia da var:
"Fikret Orman, Beşiktaş İnşaat A.Ş. ile Dernek (Beşiktaş Kulübü) adına akdettiği sözleşme ve protokollerden doğan borçları hiç ya da gereği gibi ifa etmemiş; bu nedenle ilgili borçlar üzerine piyasa koşullarının dışında farklı kalemler eklenmesi ve yeniden ödeme şartlarının düzenlenmesiyle katlanarak artmıştır."
Dava dilekçesinin 9. sayfasında bulunan 50. madde ise aynen şöyle:
"Davalı yönetim kurulu başkanı (Fikret Orman), basiretli bir yöneticiden beklenen dikkat, özen ve sadakati göstermiş olsaydı doğması mümkün olmayacak bu fazla ödemeler, borçlardan mahsup edilmemiş, Beşiktaş İnşaat A.Ş. aleyhine ek maddi yükümlülük doğurulmuştur. Geç yapılan/yapılmayan ödemeler için başlatılan icra takipleri gereği ödenen masraf, vekalet ücreti vb. harcamalar da Beşiktaş İnşaat A.Ş. ve Dernek aleyhine ek maddi yükümlülük/zarar doğurmuştur."
 
Dava dilekçesinin sonuç ve istem bölümünde ise şu ifadelere yer verildi:

Davalının (Fikret Orman) ağır kusurlu işlem ve eylemleri neticesinde İnşaat A.Ş.'ye vermiş olduğu -kesin ve net miktarının yargılama neticesinde belirlenmesi üzerine o tutarda arttırılacak- zararın şimdilik 7.384.955,00 TL Türk Lirası'nın tazminat şeklinde şirkete ödenmesine....

Evet... Durum bu...
Olduğu gibi aktardım.
Görünen o ki...
Yarınlar çok büyük mevzulara gebe...
Davalar birbirini kovalayacak.
Herkes hesap verecek.
Doğrusu bu çünkü...
Beşiktaş'ın her bir kuruşunun nereye gittiği, kimlere gittiği, nasıl gittiği er ya da geç mutlaka ortaya çıkacak.

Haber kaynağı: Ajansspor

REKLAM

Yorumları Göster / Yorum Yaz

Küfür, hakaret, rencide edici ve büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmayacaktır.

Bu habere toplam 10 yorum yapılmıştır.

Kalan karakter sayısı : 200

Yorumu Gönder

REKLAM

PUAN DURUMU

Takımlar O G B M Av P
1 Fenerbahçe 7 7 0 0 +15 21
2 Galatasaray 7 6 1 0 +10 19
3 Adana Demir 7 4 2 1 +9 14
4 Beşiktaş 7 4 1 2 +1 13
5 Trabzonspor 7 4 0 3 +5 12
6 Kasımpaşa 7 3 3 1 -1 12
7 Hatayspor 7 2 5 0 +5 11
8 ÇRizespor 7 3 2 2 -3 11
9 Kayserispor 6 2 3 1 +2 9
10 Antalyaspor 7 2 3 2 +1 9
11 Konyaspor 7 2 3 2 0 9
12 Sivasspor 7 1 4 2 -2 7
13 Alanyaspor 7 1 4 2 -3 7
14 Ankaragücü 7 1 3 3 -1 6
15 Karagümrük 7 1 3 3 -1 6
16 Gaziantep FK 7 2 0 5 -7 6
17 Pendikspor 7 0 4 3 -8 4
18 Başakşehir 6 1 0 5 -8 3
19 İstanbulspor 6 0 2 4 -6 2
20 Samsunspor 6 0 1 5 -8 1

Sitemizde Son Dakika Beşiktaş Haberleri 'ne ulaşabilirsiniz. En Güncel Beşiktaş Haber portalı ortacizgi.com.